Sinuphene 200mg/30mg Filmomh Tabl 24

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De aanbevolen dosering is voor volwassenen en jongeren van 15 jaar en ouder:

 • 1 tablet om de 6 uur, indien nodig. Neem bij ernstigere symptomen 2 tabletten om de 6 uur, indien nodig.
 • Neem nooit meer in dan de maximale dagelijkse dosis van 6 tabletten per dag (dit komt overeen met 1200 mg ibuprofen en 180 mg pseudoefedrine-hydrochloride).
Samenstelling
 • De werkzame stoffen in dit middel zijn ibuprofen en pseudoefedrinehydrochloride. Elke filmomhulde tablet bevat 200 mg ibuprofen en 30 mg pseudoefedrinehydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, croscarmellose-natrium, maïszetmeel, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.Tabletomhulling: hypromellose, macrogol 400, talk, titaniumdioxide (E171), ijzeroxidegeel (E172).
Indicatie

Sinuphene wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van gezwollen neusslijmvliezen en sinussen (acute rhinosinusitis) vermoedelijk van virale oorsprong, gepaard gaande met hoofdpijn en/of koorts, bij volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar.

Contra indicatie
 • Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen, andere NSAIDs, salicylaten of voor één van de hulpstoffen
 • Patiënten met ernstige hypertensie, aandoeningen van de coronairen of ernstig hartfalen
 • Een actief maag- of duodenumulcus of bloeding of antecendenten hiervan
 • Antecedenten van bronchospasmen, astma, rhinitis of urticaria na gebruik van salicylaten of NSAIDs.
 • Patiënten met systemische lupus
 • Ernstige lever-of nierinsufficiëntie
 • Bij risico van geslotenkamerhoekglaucoom
 • Gelijktijdig gebruik met MAO inhibitoren, of inname ervan in de voorbije 14 dagen
 • Niet gebruiken net voor of na een hart operatie
 • Kinderen jonger dan 15 jaar
 • Tijdens zwangerschap (derde trimester) of lactatie
 • Voor meer informatie, zie SKP Sinuphene®
Details
CNK3705688
FabrikantenJohnson & Johnson
Breedte58 mm
Lengte128 mm
Diepte43 mm
Bijsluiter