Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Wellens

Sint -Jobsstraat 122

2200 Herentals

Hoofdapotheker: Niel Wellens

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0463.599.226

Machtigingsnummer APB: 131113

Telefoonnummer: 014 23 10 78

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.