Simvastatine Eg 40mg Pi Pharma Filmomh Tabl100 Pip

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De aanbevolen dosering is 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg of 80 mg simvastatine eenmaal daags via de mond in te nemen.

Neem Simvastatine EG 's avonds in. U kunt het met of zonder voedsel innemen. Blijf Simvastatine EG innemen tenzij uw arts u zegt te stoppen.


Volwassenen:
De gebruikelijke startdosering is 10, 20 of, in sommige gevallen, 40 mg per dag. Uw arts kan uw dosis na minimaal 4 weken aanpassen tot maximaal 80 mg per dag. Neem niet meer dan 80 mg per dag in.

Gebruik bij kinderen en jongeren
Bij kinderen (10-17 jaar) is de gebruikelijke aanbevolen startdosering 10 mg eenmaal daags, 's avondsnin te nemen. De maximale aanbevolen dosering is 40 mg per dag.

Samenstelling

De werkzame stof in Simvastatine EG is simvastatine.

Simvastatine EG 20/40 mg filmomhulde tabletten
Eén filmomhulde tablet bevat 20 mg of 40 mg simvastatine.

Indicatie

Simvastatine EG bevat de werkzame stof simvastatine. Simvastatine is een geneesmiddel gebruikt om de concentraties van totale cholesterol, 'slechte' cholesterol (LDL-cholesterol) en vettige stoffen die triglyceriden worden genoemd in het bloed te verlagen. Bovendien verhoogt Simvastatine EG de concentraties van 'goede' cholesterol (HDL-cholesterol). Simvastatine EG behoort tot de groep geneesmiddelen die statines worden genoemd.

Contra indicatie
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U heeft momenteel leverproblemen
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding
 • U neemt geneesmiddelen met één of meer dan één van de volgende werkzame stoffen:
  • itraconazol, ketoconazol, posaconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van
   schimmelinfecties)
  • erythromycine, clarithromycine of telithromycine (gebruikt voor de behandeling van infecties)
  • hiv-proteaseremmers zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir (hiv-proteaseremmers
   worden gebruikt voor hiv-infecties)
  • boceprevir of telaprevir (gebruikt voor de behandeling van hepatitis C-virusinfecties)
  • nefazodon (gebruikt voor de behandeling van depressie)
  • cobicistat
  • gemfibrozil (gebruikt om cholesterol te verlagen)
  • ciclosporine (gebruikt bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan)
  • danazol (een kunstmatig hormoon gebruikt voor de behandeling van endometriose, een
   aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder groeit).
 • Als u op dit moment, of in de laatste 7 dagen, een geneesmiddel (heeft) gebruikt dat fusidinezuur heet (een geneesmiddel tegen infecties met bacteriën), oraal of via injectie. De combinatie van fusidinezuur met Simvastatine EG kan tot ernstige spierproblemen leiden (rabdomyolyse).
 • over al uw medische aandoeningen, waaronder allergieën
 • als u grote hoeveelheden alcohol drinkt
 • als u ooit een leverziekte heeft gehad. Simvastatine EG is mogelijk niet geschikt voor u.
 • als u een operatie moet ondergaan. Het kan nodig zijn de inname van Simvastatine EG een kortentijd te staken.
 • als u van Aziatische afkomst bent, omdat een andere dosering op u van toepassing kan zijn.
Gegevens
CNK4180485
FabrikantenPi Pharma
MerkenEurogenerics (EG)
Bijsluiter