Perindopril/indapamide Mylan 2,5mg/0,625mg Tabl 30

Op voorschrift
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De aanbevolen dosering is één tablet eenmaal daags. Uw arts kan besluiten het doseringsschema aan te passen als er bij u sprake is van een nierfunctiestoornis. Neem uw tablet het liefst 's morgens en voor een maaltijd in. Slik de tablet door met een glas water.

Samenstelling

De werkzame stoffen zijn perindopril arginine en indapamide.
Perindopril/Indapamide Mylan 2,5 mg/0,625 mg:
Een tablet bevat 2,5 mg perindopril arginine en 0,625 mg indapamide.
De andere stoffen zijn:
Kern: silica, hydrofoob colloïdaal, lactosemonohydraat (zie rubriek 2 Perindopril/Indapamide
Mylan bevat lactose en sojaolie), magnesiumstearaat, maltodextrine, povidon (K 30),
natriumzetmeelglycolaat (type A).
Filmomhulling (Opadry AMB OY-B-28920 wit): lecithine (soja) (E322) (zie rubriek 2
Perindopril/Indapamide Mylan bevat lacto

Indicatie

Perindopril/Indapamide Mylan is een combinatie van twee actieve stoffen, perindopril en indapamide. Het is een bloeddrukverlagend middel en wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie). Perindopril behoort tot de groep geneesmiddelen die ACE-remmers (Angiotensine Converterend Enzym) worden genoemd. Deze middelen verwijden de bloedvaten, zodat uw hart het bloed er gemakkelijker doorheen kan pompen. Indapamide is een plasmiddel. Plasmiddelen verhogen de hoeveelheid urine die door de nieren wordt geproduceerd. Deze twee actieve bestanddelen werken samen om uw bloeddruk te verlagen en onder controle te houden.

Contra indicatie
 • Als u allergisch bent voor perindopril of eender welke andere ACE-remmer, indapamide
  of eender welke andere sulfonamide of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6,
 • Wanneer u na een eerdere behandeling met een ACE-remmer symptomen heeft gehad,
  zoals piepende ademhaling, opzwelling van het gezicht of de tong, hevige jeuk of
  ernstige huiduitslag, of als u of een familielid van u deze symptomen in andere
  omstandigheden heeft gehad (deze aandoening heet angio-oedeem),
 • Als u sacubitril/valsartan inneemt of ingenomen heeft, een geneesmiddel tegen een type
  van langdurig (chronisch) hartfalen bij volwassenen, gezien het hogere risico op angiooedeem (een snelle zwelling onder de huid in een zone zoals de keel),
  Sacubitril/valsartan mag ten vroegste 36 uur na de laatste inname van
  Perindopril/Indapamide Mylan gestart worden. Als de behandeling met
  sacubitril/valsartan stopgezet wordt, mag Perindopril/Indapamide Mylan ten vroegste 36
  uur na de laatste dosis van sacubitril/valsartan gestart worden
 • Wanneer u een ernstige leverziekte heeft of lijdt aan de aandoening hepatische
  encephalopathie (een degeneratieve hersenziekte),
 • Wanneer u een ernstige nierziekte heeft of dialyse ondergaat,
 • Wanneer u een lage of hoge kaliumconcentratie in het bloed heeft,
 • Als men denkt dat u een onbehandeld gedecompenseerd hartfalen heeft
  (ademhalingsproblemen en ernstig vasthouden van vocht),
 • Wanneer u meer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om
  Perindopril/Indapamide Mylan aan het begin van de zwangerschap te vermijden – zie
  'Zwangerschap en borstvoeding'),
 • Wanneer u borstvoeding geeft,
 • Perindopril/Indapamide Mylan bevat sojaolie. Gebruik dit geneesmiddel niet als u
  allergisch bent voor pinda's of soja.
 • Als u diabetes of een nierfunctiestoornis heeft en u wordt behandeld met een
  bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.
Gegevens
CNK4662094
FabrikantenViatris
MerkenViatris