Myfenax Teva 500mg Tabl Omhulde 150x500mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De behandeling met Myfenax dient gestart en voortgezet te worden door een ter zake gekwalificeerde specialist in transplantaties.

Dosering

  • Toepassing bij niertransplantaties

VolwassenenDe toediening van oraal Myfenax dient te worden begonnen binnen 72 uur na transplantatie. De aanbevolen dosis bij niertransplantatiepatiënten is tweemaal daags 1 g (dagelijkse dosis 2 g).

Pediatrische patiënten van 2 tot 18 jaarDe aanbevolen dosis mycofenolaatmofetil is 600 mg/m2 tweemaal daags oraal toegediend (tot een maximum van 2 g per dag). Myfenax tabletten dienen uitsluitend te worden voorgeschreven bij patiënten met een lichaamsoppervlak groter dan 1,5 m², met een dosis van tweemaal daags 1 g (dagelijkse dosis 2 g). Omdat sommige bijwerkingen in vergelijking met volwassenen met een grotere frequentie optreden in deze leeftijdsgroep (zie rubriek 4.8), kan een tijdelijke dosisverlaging of onderbreking vereist zijn; dit maakt het noodzakelijk relevante klinische factoren, waaronder de ernst van de reactie, in aanmerking te nemen.

  • Toepassing bij harttransplantaties

VolwassenenDe toediening van oraal Myfenax dient te worden begonnen binnen 5 dagen na de harttransplantatie. De aanbevolen dosis bij harttransplantatiepatiënten is tweemaal daags 1,5 g (dagelijkse dosis 3 g).

  • Toepassing bij levertransplantaties

VolwassenenIntraveneus mycofenolaatmofetil dient de eerste 4 dagen na de levertransplantatie te worden toegediend; daarna dient de toediening van oraal Myfenax te worden begonnen zodra dit kan worden verdragen. De aanbevolen dosering bij levertransplantatiepatiënten is tweemaal daags 1,5 g (dagelijkse dosis 3 g).

  • Toepassing bij speciale populaties

OuderenDe aanbevolen dosis van tweemaal daags 1 g bij niertransplantatiepatiënten en tweemaal daags 1,5 g bij hart- of levertransplantatiepatiënten is ook geschikt voor ouderen.

Verminderde nierfunctieBij niertransplantatiepatiënten met ernstig chronisch verminderde nierfunctie (glomerulaire filtratiesnelheid <� 25 ml/min/1,73 m2) dienen, met uitzondering van de periode onmiddellijk na de transplantatie, doses hoger dan tweemaal daags 1 g te worden vermeden. Deze patiënten dienen ook zorgvuldig te worden geobserveerd. Aanpassing van de dosis is niet nodig bij patiënten met een vertraagde niertransplantaatfunctie na operatie (zie rubriek 5.2). Er zijn geen gegevens beschikbaar over hart- of levertransplantatiepatiënten met een ernstig chronisch verminderde nierfunctie.

Ernstig verminderde leverfunctieAanpassing van de dosis is niet nodig bij niertransplantatiepatiënten met ernstige parenchymale leverziekte. Er zijn geen gegevens beschikbaar over harttransplantatiepatiënten met ernstige parenchymale leverziekte.

Behandeling tijdens afstotingsepisodesMycofenolzuur (MPA) is de actieve metaboliet van mycofenolaatmofetil. Afstoting van het niertransplantaat leidt niet tot veranderingen van de farmacokinetiek van MPA; een dosisverlaging of een onderbreking van Myfenax is niet vereist. Er is geen grond voor dosisaanpassing van Myfenax na afstoting van het harttransplantaat. Er zijn geen farmacokinetische gegevens beschikbaar bij afstoting van het levertransplantaat.

Wijze van toediening

Orale toediening

Te nemen voorzorgen voorafgaand aan gebruik of toediening van het geneesmiddelOmdat mycofenolaatmofetil teratogene effecten heeft laten zien bij ratten en konijnen mogen Myfenax tabletten niet worden vermalen.

Samenstelling
  • De werkzame stof in dit middel is 500 mg mycofenolaatmofetil.

Elke tablet bevat 500 mg mycofenolaatmofetil.

  • De andere stoffen in dit middel zijn:

- Kern van de tablet:

microkristallijne cellulose, povidon K-30, magnesiumstearaat, croscarmellose, natrium

- Filmomhulling

hypromellose (HPMC 2910), titaniumdioxide (E171), macrogol (PEG 400), talkindigotine (E132),zwart ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172)

Indicatie

Myfenax is geïndiceerd voor gebruik samen met ciclosporine en corticosteroïden als profylaxe tegenacute orgaanafstoting bij patiënten die een allogene nier-, hart- of levertransplantatie ondergaan.

Details
CNK2717544
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte111 mm
Lengte137 mm
Diepte76 mm
Verpakkingshoeveelheid150
Bijsluiter