Darunavir Mylan 800mg Filmomh Tabl 30

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.Zelfs als u zich beter voelt, mag u niet stoppen met Darunavir Mylan en ritonavir zonder hierover te spreken met uw arts.Zodra de behandeling is gestart, mag de dosis of toedieningsvorm niet gewijzigd worden en mag de behandeling niet stopgezet worden zonder overleg met de arts.Dosis voor kinderen vanaf 3 jaar met een lichaamsgewicht van ten minste 15 kilogram die nog geen antiretrovirale geneesmiddelen hebben gebruikt (de arts van uw kind zal dit bepalen)De arts zal de juiste eenmaal daags te nemen dosis bepalen op basis van het lichaamsgewicht van het kind (zie de tabel hieronder). Deze dosis mag niet hoger zijn dan de dosis die voor volwassenen wordt aanbevolen. Die is 800 milligram darunavir samen met 100 milligram ritonavir, eenmaal per dag.De arts zal u vertellen hoeveel het kind moet innemen van Darunavir Mylan tabletten en hoeveel ritonavir (capsules, tabletten of drank).Gewicht Eén dosis darunavir is Eén dosis ritonavira isTussen 15 en 30 kilogram 600 milligram 100 milligramTussen 30 en 40 kilogram 675 milligram 100 milligramMeer dan 40 kilogram 800 milligram 100 milligramritonavir drank: 80 milligram per milliliterDosis voor kinderen vanaf 3 jaar met een lichaamsgewicht van ten minste 15 kilogram die eerder antiretrovirale geneesmiddelen hebben ingenomen (de arts van uw kind zal dit bepalen)De arts zal de juiste dosis bepalen gebaseerd op het gewicht van het kind (zie tabel hieronder). De arts zal bepalen wat het meest geschikt is voor het kind: inname eenmaal per dag of tweemaal per dag.Deze dosis mag de aanbevolen dosis voor volwassenen, die 600 milligram darunavir samen met 100 milligram ritonavir tweemaal per dag of 800 milligram darunavir samen met 100 milligram ritonavir eenmaal per dag bedraagt, niet overschrijden.De arts zal u zeggen hoeveel tabletten darunavir en hoeveel ritonavir (capsules, tabletten of drank) het kind moet nemen. Er zijn verschillende tabletsterktes beschikbaar en uw arts heeft mogelijk een bepaalde combinatie van tabletten voorgeschreven om het juiste doseringsschema samen te stellen.Andere vormen van dit geneesmiddel zijn mogelijk beter geschikt voor kinderen: vraag uw arts of apotheker om advies.Inname tweemaal per dagGewicht Eén dosis isTussen 15 en 30 kilogram 375 milligram darunavir + 50 milligram ritonavir tweemaal daagsTussen 30 en 40 kilogram 450 milligram darunavir + 60 milligram ritonavir tweemaal daagsMeer dan 40 kilogram*600 milligram darunavir + 100 milligram ritonavir tweemaal daags* voor kinderen vanaf 12 jaar en die ten minste 40 kilogram wegen, zal de arts van uw kind bepalen of darunavir 800 milligram eenmaal per dag kan worden gebruikt. Deze dosis kan niet met 75 milligram tabletten worden bereikt. Er zijn andere sterktes van darunavir beschikbaar.Inname eenmaal per dagGewicht Eén dosis darunavir is Eén dosis ritonaviraisTussen 15 en 30 kilogram 600 milligram 100 milligramTussen 30 en 40 kilogram 675 milligram 100 milligramMeer dan 40 kilogram 800 milligram 100 milligramritonavir drank: 80 milligram per milliliterInstructies voor kinderen

 • Het kind moet darunavir altijd samen met ritonavir innemen. Darunavir kan niet goed werken zonder ritonavir.
 • Het kind moet de juiste dosis darunavir en ritonavir tweemaal per dag of eenmaal per dag innemen. Indien darunavir tweemaal per dag wordt voorgeschreven, moet het kind één dosis 's morgens en één dosis 's avonds innemen. De arts van uw kind zal het geschikte doseringsschema voor uw kind bepalen.
 • Het kind moet darunavir innemen met voedsel. Darunavir kan niet goed werken zonder voedsel.
 • Het soort voedsel is niet belangrijk.
 • Het kind moet de tabletten doorslikken met een drank, zoals water of melk.

Dosis voor volwassenen die niet eerder antiretrovirale geneesmiddelen hebben ingenomen (uw arts zal dit bepalen)U heeft een andere dosis van darunavir nodig, die niet met deze 75 milligram tabletten kan worden toegediend. Er zijn andere sterktes van Darunavir Mylan verkrijgbaar.Dosis voor volwassenen die eerder antiretrovirale geneesmiddelen hebben ingenomen (uw arts zal dit bepalen)De dosis is ofwel:

 • 600 milligram darunavir (2 darunavir tabletten van 300 milligram of 1 darunavir tablet van 600 milligram) samen met 100 milligram ritonavir, tweemaal per dag.OFWEL
 • 800 milligram darunavir (2 darunavir tabletten van 400 milligram of 1 darunavir tablet van 800 milligram) samen met 100 milligram ritonavir, eenmaal per dag. darunavir tabletten van 400 milligram en 800 milligram mogen alleen worden gebruikt voor het schema van 800 milligram eenmaal per dag.Bespreek met uw arts welke dosis voor u de juiste is.

Aanwijzingen voor volwassenen

 • Neem darunavir altijd samen in met ritonavir. Darunavir werkt niet goed zonder ritonavir.
 • Neem 's ochtends 600 milligram darunavir samen met 100 mg ritonavir in.
 • Neem 's avonds 600 milligram darunavir samen met 100 mg ritonavir in.
 • Neem darunavir in samen met voedsel. Darunavir werkt niet goed zonder voedsel. Het soort voedsel is niet belangrijk.
 • Slik de tabletten door met een drank, zoals water of melk.
 • darunavir tabletten van 75 milligram en 150 milligram zijn ontwikkeld voor gebruik bij kinderen, maar kunnen in bepaalde gevallen ook gebruikt worden bij volwassenen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.Bent u vergeten dit middel te gebruiken?Als u dit binnen 6 uur opmerkt, moet u de tabletten onmiddellijk innemen. Neem ze altijd in met ritonavir en voedsel. Als u dit na meer dan 6 uur opmerkt, dan slaat u de inname over en neemt u de volgende dosis zoals gewoonlijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.Stop niet met het gebruik van dit middel zonder met uw arts te overleggenAnti-hiv-middelen kunnen ervoor zorgen dat u zich beter voelt. Stop niet met darunavir, ook niet als u zich beter voelt. Spreek er eerst over met uw arts.Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is darunavir. Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg darunavir.
 • De andere stoffen in dit middel zijn colloïdale watervrije silica, microkristallijne cellulose, crospovidon, natriumzetmeelglycolaat, hypromellose, magnesiumstearaat. De filmomhulling bevat gedeeltelijk gehydrolyseerde polyvinylalcohol, titaniumoxide (E171), macrogol en talk.
Indicatie

Wat is Darunavir Mylan?Darunavir Mylan bevat de werkzame stof darunavir. Darunavir is een geneesmiddel tegen retrovirussen dat wordt gebruikt bij de behandeling van een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). Het behoort tot een groep geneesmiddelen met de naam proteaseremmers. Darunavir werkt door de hoeveelheid hiv in uw lichaam te verminderen. Dat zal uw afweersysteem verbeteren en het risico verlagen dat u ziekten ontwikkelt die verband houden met dehiv-infectie.Waarvoor wordt dit middel gebruikt?Darunavir wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar en met een lichaamsgewicht van ten minste 15 kilogram, die geïnfecteerd zijn met hiv en die al andere antiretrovirale geneesmiddelen hebben gebruikt.Darunavir moet worden ingenomen in combinatie met een lage dosis ritonavir en andere geneesmiddelen tegen hiv. Uw arts zal met u overleggen welke combinatie van geneesmiddelen hetbeste voor u is.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel (deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie) of voor ritonavir.
 • U heeft ernstige leverproblemen. Vraag het aan uw arts als u niet zeker weet of uw leveraandoening ernstig is. Het kan zijn dat u extra onderzoeken moet ondergaan.

Combineer Darunavir Mylan niet met de volgende geneesmiddelenAls u één van deze middelen gebruikt, vraag dan aan uw arts om over te schakelen op een ander geneesmiddel.avanafil voor de behandeling van erectiestoornissenastemizol of terfenadine voor de behandeling van allergische verschijnselentriazolam en oraal (via de mond ingenomen)midazolam om u te helpen slapen en/of uw angst te verminderencisapride voor de behandeling van bepaalde maagaandoeningencolchicine (wanneer u nier- en/of leverproblemen heeft) voor de behandeling van jicht of familiaireMiddellandse Zeekoorts lurasidon, pimozide, quetiapine of sertindol voor de behandeling van psychische stoornissenergotalkaloïden zoals ergotamine, dihydro-ergotamine, ergometrine en methylergonovine gebruikt voor de behandeling van migrainehoofdpijnamiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradine, kinidine, ranolazine voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen, bijv. abnormale hartslagLovastatine, simvastatine en lomitapide voor het verlagen van de cholesterolrifampicine voor de behandeling van bepaalde infecties zoals tuberculosehet combinatieproduct lopinavir/ritonavir dit middel tegen hiv behoort tot dezelfde klasse als darunavirelbasvir/grazoprevir voor de behandeling van hepatitis C-infectiealfuzosine voor de behandeling van vergrote prostaatsildenafil voor de behandeling van een hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longendabigatran, ticagrelor om het klonteren van bloedplaatjes te helpen stoppen bij de behandeling van patiënten met eenvoorgeschiedenis van een hartaanvalnaloxegol voor de behandeling van door opiaten veroorzaakte obstipatie (verstopping)dapoxetine voor de behandeling van voortijdige zaadlozingdomperidon voor de behandeling van misselijkheid en brakenGebruik darunavir niet samen met producten die sint-janskruid bevatten (Hypericum perforatum).

Details
CNK4200739
FabrikantenViatris
MerkenMylan
Bijsluiter