Biktarvy 50mg/200mg/25mg Abac. Film.tabl 30 Bottle

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen: elke dag één tablet, met of zonder voedsel
Kauw niet op de tablet, maak de tablet niet fijn en breek deze niet door.

  • Raadpleeg een arts of apotheker als u een van de volgende inneemt:
  • Antacida (maagzuurremmende middelen), gebruikt voor de behandeling van maagzweren, brandend maagzuur of zuurreflux, die aluminium- en/of magnesiumhydroxide bevatten
  • mineraalsupplementen of vitaminen die magnesium of ijzer bevatten
  • Zie rubriek 2 voor meer informatie over inname van deze geneesmiddelen met Biktarvy.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u per ongeluk meer dan de aanbevolen dosis Biktarvy heeft ingenomen, kunt u een verhoogd risico lopen op mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel (zie rubriek 4, Mogelijke bijwerkingen).
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de afdeling Spoedeisende Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Houd de fles met de tabletten bij u, zodat u eenvoudig kunt beschrijven wat u heeft ingenomen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Het is belangrijk dat u geen dosis Biktarvy overslaat.
Als u een dosis heeft overgeslagen:

  • Als u dit ontdekt binnen 18 uur na het tijdstip waarop u Biktarvy gewoonlijk inneemt, moet u de tablet zo spoedig mogelijk innemen. Neem de volgende dosis volgens uw normale schema.
  • Als u dit ontdekt na 18 uur of langer na het tijdstip waarop u Biktarvy gewoonlijk inneemt, mag u de overgeslagen dosis niet meer innemen. Wacht en neem de volgende dosis op het normale tijdstip in.

Als u binnen 1 uur na het innemen van Biktarvy braakt, neem dan een nieuwe tablet in. Als u meer dan 1 uur na het innemen van Biktarvy braakt, hoeft u geen nieuwe tablet in te nemen vóór de normaal ingeplande tablet.
Stop niet met het innemen van dit middel
Stop niet met het innemen van Biktarvy zonder met uw arts te overleggen. Het stoppen met
Biktarvy kan een ernstige invloed hebben op de werking van toekomstige behandelingen. Als u ongeacht om welke reden bent gestopt met Biktarvy, neem dan contact op met uw arts voordat u opnieuw begint met het innemen van Biktarvy tabletten.
Als u bijna door uw voorraad Biktarvy heen bent, vul hem dan aan bij uw arts of apotheker. Dat is erg belangrijk, aangezien de virusconcentratie kan oplopen als u de behandeling onderbreekt, zelfs voor een korte periode. Het kan dan moeilijker worden de ziekte te behandelen.
Als u zowel hiv-infectie als hepatitis B heeft, is het bijzonder belangrijk om niet te stoppen met uw behandeling met Biktarvy zonder eerst contact met uw arts te hebben. Eventueel moeten er gedurende een aantal maanden na het stoppen met de behandeling bloedonderzoeken bij u uitgevoerd worden. Bij sommige patiënten met gevorderde leverziekte of cirrose wordt stoppen van de behandeling afgeraden
omdat dit tot een verslechtering van uw hepatitis kan leiden, wat levensbedreigend kan zijn.

  • Licht uw arts onmiddellijk in over nieuwe of ongebruikelijke verschijnselen na het stoppen met de behandeling, in het bijzonder verschijnselen die u met uw hepatitis B-infectie in verband brengt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn bictegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide. Elke
Biktarvy tablet bevat bictegravirnatrium, overeenkomend met 50 mg bictegravir, 200 mg emtricitabine en tenofoviralafenamidefumaraat, overeenkomend met 25 mg tenofoviralafenamide.
De andere stoffen in dit middel zijn
Tabletkern
Microkristallijne cellulose, croscarmellose-natrium, magnesiumstearaat.
Filmomhulling
Polyvinylalcohol, titaandioxide (E171), macrogol, talk, rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172).

Indicatie

Biktarvy bevat drie werkzame stoffen:
• bictegravir, een antiretroviraal geneesmiddel dat bekend staat als een integrasestrengoverdrachtremmer (INSTI)
• emtricitabine, een antiretroviraal geneesmiddel, van een type dat bekend staat als een
nucleoside reverse transcriptaseremmer (NRTI)
• tenofoviralafenamide, een antiretroviraal geneesmiddel, van een type dat bekend staat als
een nucleotide reverse transcriptaseremmer (NtRTI)
Biktarvy is een enkele tablet voor de behandeling van infectie met het humaan
immunodeficiëntievirus 1 (hiv-1) bij volwassenen.
Biktarvy verlaagt de hoeveelheid hiv in uw lichaam. Dit verbetert uw immuunsysteem (natuurlijke
afweer) en vermindert het risico op het krijgen van ziektes die verband houden met hiv-infectie.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet innemen?
• U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie van deze bijsluiter.

Details
CNK4160511
FabrikantenAbacus Medicine
MerkenAbacus Medicine
Bijsluiter