Glivec Caps 120 X 100mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Volwassenen

 • In de chronische fase: 400 mg per dag
 • In de acceleratiefase: 600 mg per dag
 • In de blastaire crisis: 600 mg per dag
 • Maximale dosering: 800 mg per dag
 • 600 mg per dag
 • 400 mg per dag
 • Aanbevolen dosering: 100 mg per dag
 • Maximale dosering: 400 mg per dag
 • Aanbevolen dosering: 400 mg per dag
 • 800 mg per dag

Kinderen > 2 jaar

 • In de chronische en de gevorderde fasen: 340 mg/m2 per dag, zonder een totale dosis van 800 mg te overschrijden
 • Maximale dosering: 570 mg/m2 per dag, zonder een totale dosis van 800 mg te overschrijden
 • 340 mg/m2 per dag zonder een totale dosis van 600 mg te overschrijden

Toedieningswijze

 • De tabletten met een groot glas water in te nemen, bij de maaltijd om het risico op gastrointestinale irritaties te minimaliseren
 • Doses van 400 mg of 600 mg moeten eenmaal daags worden toegediend, terwijl een dagelijkse dosis van 800 mg moet worden toegediend als 400 mg tweemaal daags, 's morgens en 's avonds
 • Voor patiënten (kinderen) die geen capsules kunnen inslikken, mag de inhoud opgelost worden in een glas niet-bruisend water of appelsap. Aangezien dierproeven reproductieve toxiciteit hebben aangetoond, en het potentiële risico voor de humane foetus onbekend is, moeten vruchtbare vrouwen die capsules openen geadviseerd worden voorzichtig met de inhoud om te gaan en contact met huid/oog of inademen ervan te vermijden. De handen moeten worden gewassen na openen van de capsule
Indicatie
 • volwassen patiënten en kinderen met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcrabl) positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), voor wie beenmergtransplantatie niet als eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd
 • volwassen patiënten en kinderen met Ph+ CML in de chronische fase na falen van interferonalfa therapie, of in de acceleratiefase of in de blastaire crisis
 • volwassen patiënten en kinderen met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie (Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie
 • volwassen patiënten met recidiverende of refractaire Ph+ ALL als monotherapie
 • volwassen patiënten met myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten (MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen
 • volwassen patienten met hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) met FIP1L1-PDGFRƒÑ herschikking
 • volwassen patiënten met Kit (CD 117) positieve niet-reseceerbare en/of gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale tumoren (GIST)
 • volwassen patiënten die een significant risico hebben op recidief na resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten met een laag of zeer laag risico op recidief dienen geen adjuvante behandeling te krijgen
 • volwassen patiënten met niet-reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking komen voor chirurgie
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in"Samenstelling" vermelde hulpstoffen.

Details
CNK1639061
FabrikantenNovartis
Breedte83 mm
Lengte111 mm
Diepte73 mm
Verpakkingshoeveelheid120
Bijsluiter