Ebastine Teva Comp 30 X 20mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

D

Dosering

Pediatrische patiënten

De ervaring bij kinderen jonger dan 12 jaar is beperkt.

Bij kinderen van 12 jaar en ouder en volwassenen gelden de volgende aanbevelingen voor dedosis: 1 filmomhulde tablet (20 mg ebastine) eenmaal per dag in gevallen van ernstige symptomen van allergische rhinitis. Voor patiënten met mildere symptomen wordt 1 filmomhulde tablet van 10 mg ebastine per dag aanbevolen. Voor deze dosis zijn Ebastine Teva 10 mg filmomhulde tabletten verkrijgbaar.

Speciale patiëntengroepen

Bij patiënten met een milde tot middelmatige of ernstige nier- of leverinsufficiëntie is geenaanpassing van de dosis noodzakelijk. Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar voor dosissen hoger dan 10 mg bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie. Daarom mag bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie de dosisniet hoger zijn dan 10 mg.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

De filmomhulde tabletten dient men met vloeistof in te nemen, waarbij men niet hoeft tekauwen.

Ebastine kan men bij de maaltijd innemen of ook onafhankelijk van maaltijden.

Gebruiksduur

De arts beslist over hoe lang het middel gebruikt moet worden.

Bij allergische rhinitis is er klinische ervaring met gebruik gedurende maximaal 1 jaar.

Samenstelling

1 filmomhulde tablet van Ebastine Teva 20 mg bevat 20 mg ebastine.

  • Tabletkern:

microkristallijne cellulose

natriumzetmeelglycolaat (type A)

watervrij colloïdaal silicium

magnesiumstearaat

  • Filmomhulling:

hypromellose

titaandioxide (E171)

macrogol 400

Indicatie

Bedoeld voor de symptomatische behandeling van seizoensgebonden en chronischeallergische rhinitis met of zonder allergische conjunctivitis.

Details
CNK2767044
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte55 mm
Lengte110 mm
Diepte38 mm
Verpakkingshoeveelheid30
Bijsluiter